Đinh vít trục

Trong phân khúc các linh kiện để kết nối các sản phẩm điện tử, công ty chúng tôi tập trung và sản xuất các sản phẩm đinh vít, ốc vít ( Screw) chính xác siêu nhỏ.